Achiziție servicii de catering


Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la achiziția publică de Servicii de catering la sediul ADR Nord-Vest din Cluj-Napoca, calea Dorobanților nr. 3, în data de 4.12.2017.

Specificații tehnice – servicii catering pentru aproxmativ 6 persoane în data de 4.12.2017

Privind achiziţia de: servicii catering pentru 4.12.2017, la sediul ADR Nord-Vest din Calea Dorobanților nr.3, Cluj-Napoca

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Data şi ora: 4 decembrie 2017 ora 10.30

– apă plată și minerala la 0.33 l

– suc (cola și portocale)

– cafea, lapte condensat, zahăr

– produse de patiserie dulce și sărată

Preț unitar / produse/ persoană pentru o zi:

Valoarea maximă estimată (fără TVA): 50 lei / pers

Preț unitar / produse / 6 persoane /pe întregul eveniment:

Valoarea maximă estimată (fără TVA): 50 lei / pers x 6 pers = 300 lei

Ofertanții vor transmite ofertele pe email la adresa achizitii@nord-vest.ro. Ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar în lei fără TVA/pers. și valoare totală.

Limba de redactare a ofertei este limba română.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel. 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenția Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte: 29.11.2017 ora 12.00.

Articolul anterior
Vizită de bune practici în sectorul agro-alimentar, ecologic
Articolul următor
Achiziție servicii de cazare
Meniu
Sari la conținut