Achizitie servicii curs de instruire pentru personalul agentiei, cu denumirea „Tranzitia de la ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 la editia 2015 a standardelor”

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze cursul de instruire pentru personalul agentiei, cu denumirea „Tranzitia de la ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 la editia 2015 a standardelor”necesar revizuirii documentelor sistemului de management integrat calitate-mediu, in conformitate cu prevederile referatului nr. 035733/06 02 2017.
Cursul trebuie sa fie livrat de un furnizor de servicii de instruire cu experienta de minim 3 ani in domeniul sistemelor de management integrat calitate-mediu , capabil sa acopere identificarea si intelegerea noilor cerinte ale standardelor, editia 2015 si sa asigure livrarea in timpul cursului a unei abordari practice privind modul in care trebuie actualizate documentele SMICM, conform tematicii detaliate de mai jos:
TEMATICA CURSULUI :

Ziua 1-a :

-prezentare Anexa High Level Structure – Principii noi in abordarea procesuala, alinierea cu cerintele standardelor de sistem si produs,intelegerea cerintelor de calitate si mediu conform standardelor noi ISO 9001:2015 SI ISO 14001:2015.

– prezentare cerinte ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 cu explicitarea cerintelor noi obligatorii: scop, politica, obiective,criterii in evaluarea si selectia furnizorilor .
-analiza cerintelor de calitate obligatorii :

• Monitorizare si masurare – informatii documentate (clauza 7.1.5.1)
• Informatii documentate referitoare la instruire , experienta, abilitati si competenta/constientizare (clauza 7.2)
• Produse /Servicii –informatii documentate (clauza 8.2.3.2)
• Informatii documentate referitoare la proiectare/planificare si dezvoltare- analiza iesirilor din proces (clauza 8.3.2)
• Informatii documentate referitoare la intrarile in proiectare/planificare si dezvoltare (clauza 8.3.3)
• Informatii documentate referitoare la controlul procesului de proiectare/planificare si dezvoltare (clauza 8.3.4)
• Informatii documentate referitoare la analiza iesirilor din planificare si dezvoltare (clauza 8.3.5)
• Informatii documentate referitoare la schimbari (clauza 8.3.6)
• Informatii documentate referitoare la caracteristici ale produselor si serviciilor care vor fi furnizate catre client si activitati post livrare (clauza 8.5.1)
• Informatii documentate referitoare la proprietatea clientului inclusive intelectuala(clauza 8.5.3)
• Informatii documentate referitoare la produse si servicii -schimbari (clauza 8.5.6)
• Informatii documentate referitoare la conformitatea produselor si serviciilor fata de criteriile de acceptare (clauza 8.6)
• Informatii documentate referitoare la neconformitati (clauza 8.7.2)
• Informatii documentate referitoare la rezultate din monitorizare si masurare (clauza 9.1.1)
• Informatii documentate referitoare la Auditul intern si Programul de audit intern (clauza 9.2)
• Informatii documentate referitoare la rezultatele/eficacitatea Auditului intern (clauza 9.2)
• Informatii documentate referitoare la rezultatele/eficacitatea Analizei efectuate de management(clauza 9.3)
• Informatii documentate referitoare la rezultatele/eficacitatea actiunilor corective (clauza 10.1)

Ziua 2-a :

– prezentare cerinte ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 cu explicitarea cerintelor noi obligatorii de calitate-mediu integrate .
-analiza cerintelor de mediu obligatorii cu explicatii conform Ghidului de aplicare din noul standard ISO 14001:2015:

-Context organizatie( clauza 4)
-Leadership( clauza 5)
-Planificare : riscuri, oportunitati, obiective de mediu, actiuni pentru planificarea si realizarea lor( clauza 6)
-Suport : resurse, competenta, constientizare,comunicare interna si externa, informatii documentate( clauza 7)
-Operare si control, pregatire pentru situatii de urgenta( clauza 8)
-Evaluarea performantei : monitorizare, masurare, analiza si evaluare;audit intern( clauza 9)
-Imbunatatire: neconformitate si actiune corectiva, imbunatatire continua( clauza 10).

-Exemple interactive de implementare cerinte in organizatie.
-Instruire practica in adaptare documentatie la cerintele noi in vederea efectuarii tranzitiei obligatorii.

Certificat eliberat la finalizarea cursului:
Finalizarea cursului se va face cu testare si cu acordarea unui certificat de participare, in care se va mentiona temática abordata .

Valoarea estimata:
– 7800 lei +TVA

Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională
Locatia :sediul secundar al ADR N-V, din Cluj-Napoca , Calea Dorbantilor nr 3
Numar participanti :16

Ofertantii interesati, vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro si/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut
Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/nicoleta.glodan@nord-vest.ro, in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 08 03 2017.

Specificatii tehnice

Articolul anterior
Șapte ani în căutarea Focului Viu
Articolul următor
Achizitie servicii curs de instruire pentru personalul agentiei, cu denumirea „Tranzitia de la ISO 9001/2008 si ISO 14001/2005 la editia 2015 a standardelor”
Meniu
Sari la conținut