Achiziţie servicii

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, va invita sa participati la achizitia publica servicii in domeniul Sanatatii si securitatii in munca si PSI prin reprezentantii sai specializati, cf. cap.III, art.18, alin.(3) lit.d din legea 319/2006.

 Valoarea estimata 8000 lei fara TVA

Specificatii tehnice

1.Instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatii de urgenta:

– periodicitate lunara ( sofer, femeie de serviciu , muncitor curatenie-intretinere,arhivar, etc).

– periodicitate semestriala (director executiv, economist, manager proiect, inginer sisteme software, etc.).

2.Planul de Prevenire si protectie (anual)

3.Verificarea  cunostiintelor de SSM si SU (PSI)  la angajare si anuala.

4.Actualizarea organizarii impotriva incendiilor / planurilor de evacuare

  1. Exerciţii de alarmare, evacuare si intervenţie ( simulare situatie de urgenta) conf. ORDIN. NR. 163/ 2007- Sectiunea 3-a, Art. Nr.107,lit. e ,si Cap.VI, Art. Nr. 144-147

– graficul planificarii anuale a exercitiilor de interventie in caz de incendiu ;

– elaborarea procedurilor privind evacuarea in situatii de urgenta;

– evidenta  exercitiilor de interventie in caz de incendiu;

– rapoarte de analiza a exercitiilor efecuate;

– propunere plan de masuri in urma exercitiilor de simulare, intocmit in baza raportului de analiza.

  1. Raport anual privind evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor:

-elaborarea si prezentarea anuala a unui raport –sinteza de analiza privind activitatea de aparare impotriva incendiilor si propuneri tehnice si organizatorice de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

  7 . Rapoarte de inspectie control intern semestrial / propuneri de masuri

 8 . Instructiuni proprii si specifice privind apararea împotriva incendiilor conf. art.33 din Ordinul nr. 163/2007 din 28/02/2007( aprox. 6 instructiuni)                                          

  1. Elaborarea actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor art.19 lit. a) din Legea nr.307/2006, si art. 17 din O.M.A.I. Nr.163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.
  2. Fise instruire SSM si SU
  3. Participare si asistenta la sedintele de C.S.S.M.      
  4. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala loc de munca (in cazul in care apar locuri noi de munca, neevaluate anterior)
  5. Elaborare instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (doar cand se achizitioneaza echipamente noi de munca sau apar locuri noi de munca )
  6. Cercetare evenimente (daca este cazul, fac obiectul unui contract separat)

Mentionam ca societatea noastra este ONG de utilitate publica si are 115  angajati cu profil economic, ingineri cu activitati de evaluare proiecte; o parte din angajati efectueaza frecvent deplasari in interes de serviciu cu autoturismele din dotare sau personale, o persoana are atributii de arhivare.

 

Ofertantii interesati, vor publica  pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 71317000-3 Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor si va avea denumirea:Servicii SSM-PSI ADR N-V

Nerespectarea denumirilor poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta.Ofertele se pot trimtie si pe email la adresele:

secretariat@nord-vest.ro/nicoleta.glodan@nord-vest.ro/ioana.neag@nord-vest.ro

 

Limba de redactare a ofertei este limba romana. Oferta financiara va evidentia preturile  unitare cu si fara TVA, pentru fiecare serviciu in parte. In catalogu SEAP se va publica pretul total fara TVA.

Sursa de finantare:Fonduri proprii,

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/ nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  in atentia Biroului de Achizitii Publice.

 

Termen depunere oferte 08.05.2017.

Articolul anterior
Achiziție servicii de telefonie mobilă
Articolul următor
Achiziţie servicii
Meniu
Sari la conținut