Achizitie semnatura electronica

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, doreste sa achizitioneze servicii de certificare a semnaturii electronice -3 buc KIT

Cod CPV: 79132100-9 Servicii de certificare a semnăturii electronice

Valoarea estimata 405 lei +TVA

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 30.07.2018, ora 12,00

Articolul anterior
REGIO: AM POR a publicat Instrucțiunea nr. 77/17.07.2018 privind frecvența unor tipuri de notificări pentru contractele de finanțare semnate în cadrul Priorității de investiții 2.1.A
Articolul următor
Achizitie semnatura electronica
Meniu
Sari la conținut