Achizitie publică – servicii de evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare și a documentațiilor tehnice aferente

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participați la achiziţia publică intitulată Servicii de evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare și a documentațiilor tehnice aferente

 Valoare estimata 131.100 lei

Sursa de finanatare : Fonduri proprii

Ofertantii interesati vor solicita caietul de sarcini de la sediul secundar ADR N-V din Cluj-Napoca calea  Dorobantilor nr 3, de la Biroul de achizitii publice, sau de la adresa de email nicoleta.glodan@nord-vest.ro

Ofertanții vor trimit ofertele pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro şi/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro

Limba de redactare a ofertei este limba română. Ofertele financiare se întocmesc conform caietului de sarcini, cu evidențierea valorii totale cu şi fără TVA si a pretului unitar.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este preţul cel mai scăzut.

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 3 , cod 400118, tel: +40 264 431550, fax: +40 264 439222, email: secretariat@nord-vest.ro / nicoleta.glodan@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziții Publice.

Termen depunere oferte 01.03.2017

Specificatii tehnice

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte 2.1.B “Incubatoare de afaceri” s-a lansat în consultare publică
Articolul următor
Achiziţie publică – Furnizare de suport ştiinţific
Meniu
Sari la conținut