Achizitie PROGRAM DE INSTRUIRE/ WORKSHOP

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia publică de servicii de formare profesională, cu următoarele specificații .

SPECIFICATII TEHNICE PROGRAM DE INSTRUIRE/ WORKSHOP

„Achiziții publice _ aplicații în implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale”

 • DURATA PROGRAMULUI:
 • 2 zile, 6 ore instruire/ zi, între orele 12:00-18:00 / grup de instruire 1
 • câte 1 zi, 6 ore instruire / zi, între orele 12-18 / grupurile de instruire 2 și 3

 

 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: sediul secundar al ADR Nord-Vest

 

 • SUBTEMATICI:
 • Modificările legislative în domeniul procedurilor de achiziție;
 • Corelarea noilor norme legislative din domeniul achizițiilor publice cu prevederile Oug. 66/2011 și Hg. 875/2011; Aplicarea corecțiilor financiare;
 • Cazuri speciale/ spețe și modalități de soluționare ale acestora.

 

 • CERINȚE PRIVITOARE LA LECTORI care vor susține programele de instruire a :

Lector 1 (pentru grupul 1, în zilele de 12-13 și pentru grupurile 2 și 3 în zilele de 14-15 iunie)

 • Studii superioare economice / juridice _Licențiat
 • Certificare ca FORMATOR
 • Experiență profesională în monitorizarea / verificarea achizițiilor publice și aport la elaborarea noului pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice, de minim 2 ani

Lector 2 (pentru grupurile 2 și 3 în zilele de 14-15 iunie )

 • Studii superioare economice / juridice _Licențiat
 • Certificare ca FORMATOR
 • Experiență profesională în controlul/ monitorizarea / verificarea achizițiilor publice realizate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale, de minim 2 ani

 

 • PERIOADA PROGRAMULUI ȘI GRUPURILE ȚINTĂ:
 • 12-13 iunie pentru Grupul 1_ Personal cu atribuții în domeniul gestionării proiectelor și operațiunilor proprii; 12 PERSOANE
 • 14 iunie pentru Grupul 2 _ Personal cu atribuții în domeniul verificării proiectelor finanțate din POR; 14 PERSOANE
 • 15 iunie pentru Grupul 2 _ Personal cu atribuții în domeniul verificării proiectelor finanțate din POR. 14 PERSOANE

 

 

Valoare estimată fără TVA –  maxim 385 lei / zi instruire / salariat

Valoare totală estimată fără TVA / program instruire maxim 20.020 lei

 

Oferta financiară se întocmește în lei, cu şi fără TVA şi va conţine costul/participant și valoare totală/instruire.

 

Ofertanții interesați vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro și/sau ioana.neag@nord-vest.ro.

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/ioana.neag@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

 

Termen depunere oferte  6.06.2017 ora 12,00

 

 

 

 

 

Articolul anterior
Achizitie transport si cazare
Articolul următor
Instructiuni emise de AMPOR privind implementarea proiectelor REGIO 2014-2020
Meniu
Sari la conținut