Achiziție de servicii ITP

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Autotitate Contractanta, va invita sa participati la achizitia publica de servicii ITP –inspectie tehnica periódica, pentru autoturismul Ford CJ11YXR, din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Vest, Axa 12.

Valoarea estimata 90 lei +TVA

Serviciile trebuie sa se realizeze in orasul Baia Mare  unde se gaseste autoturismul

Ofertantii interesati, vor trimite ofertele pe email la adresa nicoleta.glodan@nord-vest.ro/secretariat@nord-vest.ro sau posta oferta pe site-ul https://www.e-licitatie.ro la rubrica Proceduri de atribuire-cuparari directe-catalog de produse/serviii/lucrari. Oferta se posteaza in catalogul electronic SEAP, la codul CPV 50112000-3-Servicii de reparare si intretinere a automobilelor si va avea denumirea Servicii ITP pentru ADR. Nerespectarea denumirii poate duce la imposibilitatea selectarii ofertelor de catre autoritatea contractanta. Oferta financiara se intocmeste cu evidentierea preturilor unitare si a valorii finale cu si fara TVA.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimetare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vets, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro in atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 05.05.2017 ora 12.

Articolul anterior
Situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020 și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, până la data de 28.04.2017 la nivelul Regiunii Nord – Vest
Articolul următor
Călătorim liber şi primim oaspeţi
Meniu
Sari la conținut