Achiziţie de servicii formare profesională cu acreditare ANC + servicii de cazare și masă

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, dorește să achiziționeze în luna iulie  2017,  Servicii de formare profesională, respectiv un pachet de formare profesională, pentru o persoana (compus din servicii de formare profesională cu acreditare ANC + servicii de cazare și masă) cu următoarele specificații/ cerințe:

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: Curs acreditat ANC cu certificat de absolvire pentru cod COR 241121 „Expert fiscal” insotit de Certificat Europass
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: iulie 2017
 • DURATA PROGRAMULUI: min 4 zile de instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: România
 • TEMATICA: „MANAGEMENTUL FINANCIAR – BUGETAR SI AL PATRIMONIULUI”

SUBTEMATICI/ ELEMENTE ALE CURSULUI:

 • Noutati legislative in domeniul financiar contabil
 • Modificări aduse de legea finanțelor publice pentru 2017. Implementarea si stadiul sistemului de raportare FOREXBUG
 • Noutati in 2017 privind Codul Fiscal
 • Contabilitatea si raportarea in instituțiile si autoritățile publice
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor la instituțiile si autoritățile publice
 • Stadiul de implementare a Standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public (IPSAS) si a Standardelor europene de contabilitate pentru   sectorul public( EPSAS)
 • Noul sistem de raportare si implicațiile controlului financiar de gestiune  in instituțiile publice
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 • Reevaluarea si amortizarea activelor fixe  corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice
 • Aspecte noi privind organizarea si conducerea contabilității in instituțiile statului
 • Aspecte  privind înregistrarea unor operațiuni privind venituri si cheltuieli bugetare
 • Aspecte privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare
 • Managementul gestiunii si administrării patrimoniului public si privat al statului

CERINȚE PRIVITOARE LA LECTOR:

 • Studii superioare economice_Licențiat
 • Experiență în managementul financiar al institutiilor publice de minim 2 ani

       CERINTE REFERITOARE LA CURS:

 • Curs acreditat ANC
 • Furnizor autorizat de formare profesionala a adultilor

PREȚ SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

 • Costuri participare curs – maxim 1000 lei (fără TVA)
 • cazare  în regim de 3 stele cu pensiune completă  maxim 1.400 lei/ 3 nopți cazare și masă/ participant

MENȚIUNE: Pentru componenta de servicii de cazare și masă, din cadrul Pachetului de Formare Profesională, se va depune ofertă doar în condițiile în care locația desfășurării programului de formare profesională este în afara localității Cluj-Napoca!

Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesională

Ofertanții interesați, vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro și/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro. Limba de redactare a ofertei este limba română.

Informații suplimetare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobanților nr 3 , cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro; nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  în atenția Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 06.07.2017 ora 12,00

Articolul anterior
Două proiecte importante de infrastructură rutieră semnate azi de Consiliul Judeţean Sălaj – valoarea totală aproape 174 milioane lei
Articolul următor
Achiziţie servicii de cazare
Meniu
Sari la conținut