Achiziție de servicii de închiriere sală de conferință

Obiect achiziție: Achiziție pentru închiriere sală de conferință.

Scop achiziţie: desfășurarea probei scrise din cadrul concursului organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de Expert tehnic, în cadrul Compartimentului Platforma INNO, Direcția Proiecte, Programe Naționale și Internaționale, pe perioadă determinată de 12 luni, cu normă întreagă.

La data prezentei, în cadrul ADR Nord-Vest, nu există nici o sală potrivită și pregătită pentru organizarea unui concurs de angajare. La acest concurs s-au înscris 5 candidați. Pe lângă cei 5 candidați, la proba scrisă, vor participa și 2 experți RU. Data probei scrise este 07.12.2021.

Perioada: 07.12.2021

Locația: Cluj Napoca

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Sală conferință: În data de 07.12.2021 între orele 09.00-14.00.

Alte mențiuni:

Număr participanți: 7

Contract:   NU

Termen de livrare/prestare/executare: 07.12.2021.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor și specificațiilor tehnice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 06.12.2021, ora 10.00

Articolul anterior
CORRIGENDUM PENTRU APELURILE DE PRESELECȚIE LANSATE DE ADR NORD-VEST: DIGIRURAL ȘI SACET
Articolul următor
Achiziție de servicii de închiriere sală de conferință
Meniu
Sari la conținut