Achiziție de servicii de formare profesională

Privind achiziţia de: Servicii instruire destinate perfecţionării în domeniul/tema „Sistemul de Control intern/managerial”

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs on-line, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 6 salariați
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: pe parcursul lunii octombrie
 • TEMATICI ALE CURSULUI/COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Modificări aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600/2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice;
  • Comisia de monitorizare: rol, componență, atribuții, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere;
  • Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare;
  • Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern;
  • Planificarea activităților și programul de dezvoltare;
  • Completarea situațiilor centralizatoare anuale;
  • Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control intern);
  • Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern;
  • Autoevaluarea și completarea chestionarului de autoevaluare – noutățile aduse de OSGG nr. 600/2018;
  • Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță;
  • Relația cu controlul intern/financiar – preventiv propriu și delegat;
  • Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate pe toate standardele;
  • Exemple de indicatori în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achiziții etc.;
  • Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a performanțelor;
  • Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanțelor în entitate;
  • Exemplu de procedură operațională privind monitorizarea performanțelor;
  • Raportul anual de monitorizare a performanțelor şi informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității în vederea analizării şi aprobării în Comisia de monitorizare;
  • Deficiențe şi erori posibile privind monitorizarea performanțelor.
 • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: minimum 3 zile instruire
 • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: on-line
 • PREȚ SERVICII: – Prețul total unitar per pachet de formare profesională/cursant:

Maxim 700 lei fără TVA / cursant

Contract DA – dacă da, menţionarea clauzelor specifice/ NU

Alte menţiuni:

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 04.08.2022, ORA 11

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Achiziție de servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut