ue
gv_r
regio
structurale

Achizitie catering

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia publică pentru următorul eveniment:

 

1 27 Iunie 2017 Activitate Lagging Regions dedicată entităților de TT Sediul secundar al agenției, Calea Dorobanților, nr. 3

 

Activitatea este dedicată entităților de inovare și transfer tehnologic în scopul sprijinirii transferului tehnologic și cooperării dintre EITT și mediul de afaceri. Grupul țintă este reprezentat de entitățile de inovare și transfer tehnologic acreditate sau neacreditate care au depus scrisoare de intenție și/sau desfășoară activități de transfer tehnologic. Activitatea este sprijinită de expertul contractat de către Directoratul General Regio și Politică Urbană, Jonathan Loeffler, director al Steinbeis 2i GmbH/Steinbeis -Europa-Zentrum.

 

Locaţia: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 3

Data evenimentului:  27 Iunie 2017;

Durata evenimentului: max. 3 ore (09:30-12:30);

Participanţi: aproximativ 20 persoane.

Numărul final de participanţi se va anunţa cu o zi înaintea evenimentului.

 Astfel, pentru 20 de persoane sunt necesare următoarele:

  1. cafea espresso, lapte pentru cafea, zahăr
  2. apă plată și minerală – sticle de 500 ml, 10 ape plate și 10 ape minerale

 

Se vor asigura și servețele, pahare/cești/căni (sau pahare plastic/hârtie) etc.

 

Valoare estimată este de 7,5 lei/persoană+TVA

Total estimat = 150 lei+TVA (pentru maxim 20 de persoane)

 

Oferta financiară se întocmește în lei cu şi fără TVA şi va conţine costul/participant.

 

Ofertanții interesați vor trimite ofertele pe email la adresele secretariat@nord-vest.ro și/sau nicoleta.glodan@nord-vest.ro.

 

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obține de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email secretariat@nord-vest.ro/nicoleta.glodan@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

 

Termen depunere oferte 21.06.2017