Achizitia publica de Pachet formare profesională pe tema Achiziții Publice

                                                                                                            DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                           DIRECŢIA ECONOMICĂ

                                                                                                          Taloş Margareta                                              

INVITAŢIE

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizitia publica de Pachet formare profesională pe tema Achiziții Publice cu certificare ANC, în perioada – primele 3 săptămâni ale lunii octombrie 2017, pentru 2 cursanți.

Valoarea estimata :

– maxim 2300 lei fara TVA/cursant pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în alte localități decât Cluj-Napoca .

– maxim 900 lei fara TVA/cursant pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în Cluj-Napoca .

Sursa finantare: AT POR

Codul CPV 80530000-8 servicii de formare profesională, 55100000-1 Servicii hoteliere

Specificații

– Pachet formare profesională Achiziții publice cu certificare ANC

– Forma/tipul – Curs cu acreditare/certificare ANC

– perioadă – oricând în primele 3 săptămâni ale lunii octombrie 2017

– durata – 4 zile,  locul – în România

Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro,

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 5.09.2017 ora 16.00.

 

 

Expert Achizițií

Neag Ioana Liana

Articolul anterior
Achiziție servicii de cazare
Articolul următor
Situatia depunerii de proiecte si a semnarii contractelor REGIO 2014-2020, Transilvania de Nord
Meniu
Sari la conținut