Achizitia publica de Pachet formare profesională

                                                                                                            DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                           DIRECŢIA ECONOMICĂ

                                                                                                           Taloş Margareta                                              

INVITAŢIE

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizitia publica de Pachet formare profesională pe tema Management financiar, în perioada septembrie și în luna octombrie până în data de 15 ale lunii

Valoarea estimata :

– maxim 1940 lei fara TVA/cursant pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în alte localități decât Cluj-Napoca .

– maxim 1050 lei fara TVA/cursant pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în Cluj-Napoca .

Sursa finantare: AT POR

Codul CPV 80530000-8 servicii de formare profesională, 55100000-1 Servicii hoteliere

Specificații

– Pachet formare profesională Management financiar cu certificare ANC

– Forma/tipul – Curs cu acreditare/certificare ANC

– perioadă – oricând în cursul lunii septembrie și în luna octombrie până în data de 15 ale lunii

– durata – 4 zile,  locul – în România

Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro,

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 5.09.2017 ora 16.00.

 

 

Expert Achizițií

Neag Ioana Liana

Articolul anterior
Achiziție servicii de cazare
Articolul următor
Situatia depunerii de proiecte si a semnarii contractelor REGIO 2014-2020, Transilvania de Nord
Meniu
Sari la conținut