ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Mobilitate urbana durabila Zalau 2023.Etapa II”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Mobilitate urbana durabila Zalau 2023.Etapa II”, Beneficiar: UAT Municipiul Zalău, cod SMIS 128098.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv între data 10.01.2018 și data 30.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 40.535.558,61 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.395.565,78 lei.