A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Creşterea eficienţei transportului public urban de călători prin achiziţionarea unor autobuze hibrid şi asigurarea infrastructurii suport”, Beneficiar: UAT Municipiul Satu Mare, cod SMIS 129258.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a Proiectului este de 56 luni, respectiv între data 02.02.2018 și data 30.09.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 13,777,210.72 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9,848,939.80 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA ROGOZ, ORAS TÂRGU LAPUS, JUDET MARAMURES”.
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”
Meniu
Sari la conținut