ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “REINTEGRARE SOCIALĂ LA SEINI”

Proiectul este finanţat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România și are codul SMIS 125425.

Beneficiar: UAT Seini, jud. Maramureș

Perioada de implementare a proiectului este de 87 de luni, respectiv între data 23.02.2015 și data 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 22.928.882,41 lei din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.487.935,07 lei.