ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Reabilitare Şcoală Gimnazială Sarasău, judeţul Maramureş”

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; OBIECTIV SPECIFIC 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu. Codul SMIS al proiectului este 124824.

Beneficiar: UAT COMUNA SARASĂU

Perioada de implementare a proiectului este de 51 de luni, respectiv între 01.02.2018 și 30.04.2022.

Valorea totală a proiectului este de 5.992.264,05 lei din care care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5.091.411,57 lei.