A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Reabilitare Şcoală Gimnazială Sarasău, judeţul Maramureş”

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; OBIECTIV SPECIFIC 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu. Codul SMIS al proiectului este 124824.

Beneficiar: UAT COMUNA SARASĂU

Perioada de implementare a proiectului este de 51 de luni, respectiv între 01.02.2018 și 30.04.2022.

Valorea totală a proiectului este de 5.992.264,05 lei din care care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5.091.411,57 lei.

Articolul anterior
Călătoria şi semnarea de noi contracte continuă!
Articolul următor
CORRIGENDUM – Metodologia de selectie a fiselor de proiect depuse pentru pregatirea de documentatii tehnico-economice
Meniu
Sari la conținut