ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 7 în oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş”

Proiectul are codul SMIS 122951 și este finanţat prin POR 2014-2020,  AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, OBIECTIV SPECIFIC 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Beneficiar: UAT Oraşul Vişeu de Sus, jud. Maramureş

Perioada de implementare a proiectului este de 77 luni, respectiv între 06.03.2017 și 31.07.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 10.971.378,76 lei din care care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.321.666,43 lei.