A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Înființare și dotare Centru Comunitar Integrat în Comuna Drăgeşti”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Înființare și dotare Centru Comunitar Integrat în Comuna Drăgeşti”, Beneficiar: UAT COMUNA DRĂGEȘTI, cod SMIS 147048.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B: „Centre comunitare integrate”

Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni, respectiv între data 08.04.2020 și data 30.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 743.978,66 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 334.254,27 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de restaurant
Articolul următor
Sustainable electric mobility in Cluj-Napoca, within the EMOBICITY project
Meniu
Sari la conținut