A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Înfiinţare întreprindere de economie socială PLAYGROUND JUNGLE SRL”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Înfiinţare întreprindere de economie socială PLAYGROUND JUNGLE SRL”, Beneficiar: PLAYGROUND JUNGLE S.R.L., cod SMIS 140884.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectivul Specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv între data 01.06.2020 și data 31.10.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 335.972,70 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 306.547,90 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de restaurant
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice – 3 buc reînnoire semnătură electronică
Meniu
Sari la conținut