A fost semnat contractul aferent proiectului ”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud”

A fost semnat contractul aferent proiectului ”Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita, Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud”

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020 în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv Specific (OS): Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 43 luni, respectiv între data 01.10.2018 și data 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 5,561,562.29 lei, din care sprijin financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4,571,992.50 lei.

Articolul anterior
Platformă Europeană Sănătate & Industrie împreună împotriva CORONA
Articolul următor
ACHIZIȚIE SERVICII DE CERTIFICARE A SEMNATURII ELECTRONICE
Meniu
Sari la conținut