A fost semnat contractul aferent proiectului „Smart Campus – Universitatea din Oradea – Etapa a II-a”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Smart Campus – Universitatea din Oradea – Etapa a II-a”, Beneficiar: Universitatea Oradea, cod SMIS 124641.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Perioada de implementare a Proiectului este de 56 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 29.996.682,93 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 25,497,180.49 lei.