A fost semnat contractul aferent proiectului „SISTEM ROBOTIC INTELIGENT, AUTONOM ȘI RAPID RECONFIGURABIL CU APLICAȚII ÎN INDUSTRIA AUTO ȘI AGRICULTURĂ”, Beneficiar: BRAINTRONIX SA

A fost semnat contractul aferent proiectului „SISTEM ROBOTIC INTELIGENT, AUTONOM ȘI RAPID RECONFIGURABIL CU APLICAȚII ÎN INDUSTRIA AUTO ȘI AGRICULTURĂ”, Beneficiar: BRAINTRONIX SA, cod SMIS 133789.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

Perioada de implementare a Proiectului este de 60 de luni, respectiv între data 01/01/2019 și data 31/12/2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 71.357.000,21 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 39.235.463,85 lei.

Articolul anterior
Ziua Regio – Valori Europene în Regiunea de Nord-Vest
Articolul următor
ADMA TranS4MErs
Meniu
Sari la conținut