A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea/reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Şcoala Gimnazială Simion Barnuțiu și Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri – obiectiv Şcoala Gimnazială Simion Barnuțiu”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Renovarea/reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Şcoala Gimnazială Simion Barnuțiu și Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri – obiectiv Şcoala Gimnazială Simion Barnuțiu”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare, cod SMIS 143700.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv între data 01.08.2021 și data 31.08.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.884.897,70 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 902.785 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Achiziție de servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut