ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul aferent proiectului „Regenerare urbană prin reabilitarea Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”, a teatrului de vară şi a parcului central „Ionel Floaşiu”, din Municipiul Câmpia Turzii”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Regenerare urbană prin reabilitarea Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”, a teatrului de vară şi a parcului central „Ionel Floaşiu”, din Municipiul Câmpia Turzii”, Beneficiar: UAT Municipiul Câmpia Turzii, cod SMIS 123126.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de este de 62 luni, respectiv între data 08.12.2017 și data 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.268.969,55 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.778.624,13 lei.