A fost semnat contractul aferent proiectului „Regenerare urbană prin reabilitarea Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”, a teatrului de vară şi a parcului central „Ionel Floaşiu”, din Municipiul Câmpia Turzii”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Regenerare urbană prin reabilitarea Palatului Cultural „Ionel Floaşiu”, a teatrului de vară şi a parcului central „Ionel Floaşiu”, din Municipiul Câmpia Turzii”, Beneficiar: UAT Municipiul Câmpia Turzii, cod SMIS 123126.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de este de 62 luni, respectiv între data 08.12.2017 și data 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.268.969,55 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.778.624,13 lei.

Articolul anterior
Întâlnirea virtuală din regiunea Calabria (Italia), în cadrul proiectului COHES3ION
Articolul următor
Întâlnirea virtuală organizată de Institutul de Energie „Hrvoje Požar” din Zagreb (Croaţia), în cadrul proiectului EMOBICITY
Meniu
Sari la conținut