A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea scolii gimnaziale Rătești, comuna Beltiug, judetul Satu Mare”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea scolii gimnaziale Rătești, comuna Beltiug, judetul Satu Mare”, Beneficiar: UAT Comuna Beltiug, cod SMIS 121066.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a Proiectului este de 55 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 31.07.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 4.752.790,42 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.039.871,86 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Proiect integrat – Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș”
Articolul următor
Memorandum privind asigurarea finanţării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2
Meniu
Sari la conținut