A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în Orașul Jibou”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în Orașul Jibou”, Beneficiar: UAT Orașul Jibou, cod SMIS 126103.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 79 luni, respectiv între data 12.06.2017 și data 29.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 25.622.026,35 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.793.561,86 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Proiect integrat privind îmbunataţirea de servicii educaţionale şi culturale şi a spaţiilor publice urbane în oraşul Tauţii Măgherăuș, judeţul Maramureş”
Articolul următor
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Meniu
Sari la conținut