A fost semnat contractul aferent proiectului “Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienţă energetică ridicată şi extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”

A fost semnat contractul aferent proiectului “Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienţă energetică ridicată şi extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, Beneficiar: UAT Municipiul Gherla, cod SMIS 125344.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Perioada de implementare a proiectului este de 74 luni, respectiv între data 03.03.2016 și data 30.04.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 12.357.507,27 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 10.498.481,93 lei.

Articolul anterior
Instrucțiunea AM POR nr. 173/15.09.2020
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR”
Meniu
Sari la conținut