A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea unei unități de colectare și procesare deșeuri nepericulose”, Beneficiar: ROMAX MDM SRL

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea unei unități de colectare și procesare deșeuri nepericulose”, Beneficiar: ROMAX MDM SRL, cod SMIS 153541.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data 01.07.2021 și data de 30.06.2023, aceasta cuprinde, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.171.198,00 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 934.990,01 lei.