A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea unei unități de colectare și procesare deșeuri nepericulose”, Beneficiar: ROMAX MDM SRL

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființarea unei unități de colectare și procesare deșeuri nepericulose”, Beneficiar: ROMAX MDM SRL, cod SMIS 153541.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între data 01.07.2021 și data de 30.06.2023, aceasta cuprinde, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.171.198,00 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 934.990,01 lei.

Articolul anterior
Parteneriat de specializare inteligentă Go4Cosmetics
Articolul următor
Achiziție servicii de organizare eveniment
Meniu
Sari la conținut