A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființare centru de recuperare medicală în municipiul Dej, jud. Cluj”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înființare centru de recuperare medicală în municipiul Dej, jud. Cluj”, Beneficiar: LVA TRAINING CAMP SRL, cod SMIS 154035.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv între data 01.11.2021 și data 31.08.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 863.398,33 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 795.628,91 lei.

Articolul anterior
Situația fișelor de proiect depuse pentru apelul din cadrul proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”
Articolul următor
Achiziție servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut