A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Valea lui Mihai”, Beneficiar: UAT Orașul Valea lui Mihai, cod SMIS 125019.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 27.12.2017 și data 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 14.978.152,37 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.266.436,23 lei.

Articolul anterior
Instrucțiunea AM POR nr. 173/15.09.2020
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR”
Meniu
Sari la conținut