A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere clădire primărie existentă prin construire corp C4 «Centru comunitar multifuncțional de servicii integrate funcțional în comuna Acâș»”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Extindere clădire primărie existentă prin construire corp C4 «Centru comunitar multifuncțional de servicii integrate funcțional în comuna Acâș»”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Acâș, cod SMIS 152921.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 21.10.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 569.524,05 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 341.294,40 lei.

Articolul anterior
Situația fișelor de proiect depuse pentru apelul din cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pregătește organizarea de noi ateliere de descoperire antreprenorială
Meniu
Sari la conținut