A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire/înfiinţare/modernizare/amenajare/dotare centru comunitar integrat”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire/înfiinţare/modernizare/amenajare/dotare centru comunitar integrat”, Beneficiar: UAT municipiul Gherla, cod SMIS 155125.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 15.09.2022 și data 30.11.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.430.119,90 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 451.392,50 lei.

Articolul anterior
Achiziție de servicii de organizare eveniment pentru Reuniunea CM PR Nord-Vest 2021-2027
Articolul următor
Declarație privind accesibilitatea
Meniu
Sari la conținut