A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire de locuințe sociale în Municipiul Gherla”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire de locuințe sociale în Municipiul Gherla”, Beneficiar: UAT municipiul Gherla, cod SMIS 153136.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni, respectiv între data 18.05.2021 și data 29.11.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de11.489.755 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 8.125.065 lei.

Articolul anterior
Achiziție de servicii de organizare eveniment pentru Reuniunea CM PR Nord-Vest 2021-2027
Articolul următor
Declarație privind accesibilitatea
Meniu
Sari la conținut