A fost semnat contractul aferent proiectului „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV MARGHITA”

A fost semnat contractul aferent proiectului „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL RECREATIV MARGHITA”, Beneficiar: UAT Municipiul Marghita, cod SMIS 125904.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de este de 57 luni, respectiv între data 23.07.2018 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.200.000,00 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.516.178,63 lei.

Articolul anterior
Consultare publică a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru perioada 2021-2027
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Seminarul Liceal Ortodox, clasele V-VIII”
Meniu
Sari la conținut