A fost modificat și completat Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale / Sisteme Fotovoltaice

În data de 09.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale / Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.


Astfel, modificarea vizează:
• secțiunea 4.3.1 Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor, punctul D.Cheltuielile cu salariile membrilor echipei de management a proiectului

Forma consolidată a anexei Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro.

Articolul anterior
NEWSLETTER#5 NewGenerationSkills
Articolul următor
Conferința Internaționala a Clusterelor din Transilvania 2019
Meniu
Sari la conținut