ue
gv_r
regio
structurale

A fost lansat ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea C – în consultare publică până la data de 15.01.2020 (ITT)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 07 ianuarie a.c., pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.1, C – IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic.

Precizăm că ghidul a fost revizuit în urma unor etape de consultări cu OIPOR ca urmare a finalizării etapei de contractare și soluționare a contestațiilor aferente apelului POR 2017/1/1.1.C/1, aprobat prin ordinul Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7251/21.12.2017.

Pentru relansarea acestuia este necesară modificarea criteriilor de eligibilitate datorită includerii opționale a parteneriatului dintre IMM si ITT la depunerea cererii de finanțare, ca urmare a comentariilor si solicitărilor din partea OIPOR.

Ghidul, in forma actuală, propusă spre consultare publică, implementează o serie de măsuri de simplificare, printre care: 
 Transformarea apelulului din competitiv în necompetitiv 
 Clarificarea tipului de investiție care se doreste a fi finanțat prin transfer tehnologic prin impunerea limitărilor necesare pentru a se evita achiziția exclusivă de echipamente performante 
 includerea posibilității completării cererilor de finanțare 
 realizarea etapei de conformitate administrativă și eligibilitate pe baza de declarații și verificarea propiu-zisă a documentelor în etapa de precontractare/contractare

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 15.01.2020, ora 12.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.