A fost lansat ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea C – în consultare publică până la data de 15.01.2020 (ITT)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 07 ianuarie a.c., pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.1, C – IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic.

Precizăm că ghidul a fost revizuit în urma unor etape de consultări cu OIPOR ca urmare a finalizării etapei de contractare și soluționare a contestațiilor aferente apelului POR 2017/1/1.1.C/1, aprobat prin ordinul Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7251/21.12.2017.

Pentru relansarea acestuia este necesară modificarea criteriilor de eligibilitate datorită includerii opționale a parteneriatului dintre IMM si ITT la depunerea cererii de finanțare, ca urmare a comentariilor si solicitărilor din partea OIPOR.

Ghidul, in forma actuală, propusă spre consultare publică, implementează o serie de măsuri de simplificare, printre care: 
 Transformarea apelulului din competitiv în necompetitiv 
 Clarificarea tipului de investiție care se doreste a fi finanțat prin transfer tehnologic prin impunerea limitărilor necesare pentru a se evita achiziția exclusivă de echipamente performante 
 includerea posibilității completării cererilor de finanțare 
 realizarea etapei de conformitate administrativă și eligibilitate pe baza de declarații și verificarea propiu-zisă a documentelor în etapa de precontractare/contractare

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 15.01.2020, ora 12.00. Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Articolul anterior
Documente strategice elaborate la nivel regional adresate Industriilor Culturale și Creative
Articolul următor
Achiziție servicii de catering
Meniu
Sari la conținut