A fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2

Versiunea finală privind aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020”, a fost aprobată în data de 09.07.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și va fi publicată în site-ul programului .

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere  etapelor procesului de everificare si  contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS 2014+.

Apelul de proiecte are ca scop finanţarea proiectelor listate în cadrul acestuia din regiunile de dezoltare regionale Nord Est şi Nord Vest. Construcţia portofoliului respectiv a fost un proces transparent în ambele regiuni, în care au fost implicaţi actorii cheie din sistemul quadruple helix (administrație centrală și locală, instituții de învățământ, entitati de educatie si cercetare, reprezentanti ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civila, etc), fiind promovată, în special în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, ţinând cont de aspectele metodologice promovate de Comisia Europeană pentru realiyarea Strategiilor de Specializare Inteligentă RIS 3. Astfel, mecanismul respectiv a presupus parcurgerea următoarelor etape:

  1. Identificare soluţii de specializare regională aferente domeniilor RIS3, prin intermediul atelierelor de lucru pentru descoperire antreprenorială organizate în perioada 2016-2017;
  2. Organizare apel(uri) regionale pentru colectare propuneri de proiecte pentru portofoliul RIS3, care corespund soluţiilor identificate în etapa 1;
  3. Structurare portofoliu de propuneri de proiecte colectate, pe domenii RIS3 şi surse de finanţare pentru identificare proiecte integrate, fără sursă de finanţare unică;
  4. Colectare fişe de proiect extinse şi acordare suport promotorilor de proiecte integrate pentru maturare concept şi definire listă proiecte strategice integrate;
  5. Avizarea de către Consorțiul Regional de Inovare şi Consiliul pentru Dezvoltare Regională a listei cu proiecte strategice integrate recomandate pentru finanţare din POR – Anexa 10.7 la Ghidul solicitantului;

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 01.08.2019, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 01.12.2019, ora 12.00.

http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-1/apeluri-lansate/754-ghidul-specific-pi-1-1-obiectiv-specific-1-2

***

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Articolul anterior
Conferința Internaționala a Clusterelor din Transilvania 2019
Articolul următor
NewGenerationSkills (NGS)
Meniu
Sari la conținut