A fost aprobată suplimentarea listei de proiecte eligibile aferente apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2

ORDINUL ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2111/09.07.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020”, a fost modificat astăzi, 23.01.2020.

Principala modificare se referă la actualizarea alocării apelului pentru reagiunea Nord Vest ca urmare a deciziei CMPOR nr. 117/18.12.2019. De asemenea, a fost actualizată lista cu proiecte și beneficiari eligibili pentru regiunea Nord Vest în conformitate cu hotărârea CDR NV nr. 514/07.10.2019.

În plus, a fost modificat modelul de planul de afaceri cu detalierea modelului de afaceri CANVAS pentru a veni sprijinul beneficiarilor în completarea planului de afaceri și în justificarea investiției.

***
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Articolul anterior
Lansarea regională a proiectului RFC- Revitalizarea Orașelor Fortărețe
Articolul următor
Construirea și dotarea a 4 case de tip familial și reabilitarea unui imobil în vederea înființării unui centru de zi în orașul Beclean, județul Bistrița-Nasaud
Meniu
Sari la conținut