A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următorul post: REFERENT EVIDENȚĂ OPERAȚIUNI, un post pe perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă, în cadrul Direcției Implementare POR.

Responsabilităţi principale:

 • Gestionarea documentelor referitoare la evidenţa cererilor de finanţare / contractelor de finanţare;
 • Arhivarea documentelor Direcţiei Implementare POR;
 • Atribuţii legate de corespondenţă şi expediţie;
 • Activităţi administrative.

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare, nivel licenţă într-unul dintre următoarele domenii fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în HG nr. 615/2017:
  • „Ştiinţe sociale”;
  • „Ştiinţe inginereşti”;

Experienţa:

Experienţă de minimum 6 luni, ulterior licenţierii, în unul dintre domeniile: secretariat, arhivare, operare baze de date; contabilitate primară.

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Cunoştinţe de operare PC-Ms Word si Excel și programe statistice;
 • Cunoştinţe de secretariat;
 • Rezistență la stres; răbdare; diplomație; capacitate de autocontrol; responsabilitate; sociabilitate; echilibru, stabilitate emoțională; simț etic dezvoltat; orientare spre disciplină, ordine, punctualitate.
 • Capacitatea de a munci sub presiune; capacitatea de a păstra relații bune cu alții; simțul răspunderii; spirit de echipă; inițiativă.

Bibliografie pentru concurs:

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România publicată în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004, modificată de O.U.G. nr. 111/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 1115 din 27 noiembrie 2004, cu anexa introdusă prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial nr. 615 din 7 iulie 2004;
 • Legea arhivei naţionale 16/1996, actualizată;
 • Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
 • Principalele instituţii şi politici ale Uniunii Europene http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_ro.htm

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 24.04.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 02.05.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa  resurse.umane@nord-vest.ro :
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • în data de 07.05.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 09.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 14.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 18.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 23.05.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs post vacant de Expert comunicare
Articolul următor
SPECIFICAȚII TEHNICE PACHET SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Meniu
Sari la conținut