9 echipe de cercetare vor fi sprijinite prin programul ”Research Valorization 2.0”

Proiectul Băncii Mondiale intitulat “Supporting Innovation in Romanian Catching Up Regions” urmărește dezvoltarea capacității instituționale a agențiilor de dezvoltare regională pentru elaborarea și implementarea unor programe regionale de susținere a antreprenoriatului și inovării, având la bază bune practici de la nivel internațional. Activitățile din cadrul proiectului vizează identificarea disfuncționalităților în politicile de susținere a cercetării și inovării și oferirea de asistență tehnică cu privire la ameliorarea acestora.

Proiectul Băncii Mondiale este structurat pe 4 programe:

 1. RV 2.0 – ”Research Valorization 2.0” (valorificarea rezultatelor cercetării) – doar pentru Regiunile Nord-Vest și Nord-Est;
 2. SCRP – ”Structured Contract Research Program” (cercetare pe baza de contracte structurate) – doar pentru Regiunile Nord-Vest și Nord-Est;
 3. TTIBP – ”Technology Transfer Institutional Building Program” (dezvoltarea capacității instituționale în privința transferului tehnologic) – doar pentru Regiunile Nord-Vest și Nord-Est;
 4. PoC – ”Proof of Concept” (validarea conceptului) – pentru toate regiunile din România;

Programul ”Research Valorization 2.0” își propune să sprijine cercetătorii în vederea îmbunătățirii nivelului tehnologic și aducerii pe piață a produselor/ serviciilor lor prin oferirea de suport tehnic. Beneficiarii acestui program sunt echipele de cercetare afiliate universităților participante din Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest și Nord-Est. În urma apelului de proiecte și a interviurilor de departajare, au fost selectate 9 echipe de cercetare care vor trece în etapa de coaching a programului ”Research Valorization 2.0”.

Echipele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest selectate pentru coaching individual sunt:

 • ”I-CARE: Bridging innovation with the therapeutic needs in invalidating eye diseases” – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca;
 • ”Smart detection and prediction of fruits and vegetables deterioration in storages” – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai;
 • ”Transfer learning for 3D scene understanding” – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, grupul de Robotică și Control Neliniar;
 • ”Anticancer targeted therapies based on liposomal formulations” – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie;
 • ”The photocatalytic degradation of organic water pollutants using ZEN reactors (Zero Energy Reactors)” – Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe;
 • ”Development of efficient antimicrobial surfaces coatings” – Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe;
 • ”Development of an Integrated System using IoT-based automation for management and improvement of indoor air quality in buildings (residential, workplaces and public)” – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Laboratorul de încercări Radon ”Constantin Cosma”;
 • ”REThink therapeutic game” – Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie;
 • ”VRMind – an application for cognitive bias modification” – Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie;

Dorim să felicităm toate echipele participante pentru proiectele prezentate și, în aceeași măsură, să mulțumim echipei din cadrul Băncii Mondială pentru sprijinul lor în acest demers.

Articolul anterior
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți pentru posturile vacante din cadrul Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
Articolul următor
A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie socială de inserție POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, PI 9.1, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Meniu
Sari la conținut