Achiziție de servicii de responsabil în domeniul sănătății și securității în muncă

ADR Nord-Vest organizeaza procedura de achizitie prin atribuire directa, vederea incheierii unui contract de servicii de responsabil in domeniul sănătății și securității în muncă si prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislatiei in vigoare, conform urmatoarelor specificatii tehnice:

1.Instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatii de urgenta:
– periodicitate lunara ( sofer, femeie de serviciu , muncitor curatenie-intretinere,etc).
– periodicitate semestriala (director executiv, economist, manager proiect, inginer sisteme software, etc.).
2.Planul de Prevenire si protectie (anual)
3.Verificarea cunostiintelor de SSM si SU (PSI) la angajare si anuala.
4.Actualizarea organizarii impotriva incendiilor / planurilor de evacuare
5. Exerciţii de alarmare, evacuare si intervenţie ( simulare situatie de urgenta) conf. ORDIN. NR. 163/ 2007- Sectiunea 3-a, Art. Nr.107,lit. e ,si Cap.VI, Art. Nr. 144-147
– graficul planificarii anuale a exercitiilor de interventie in caz de incendiu ;
– elaborarea procedurilor privind evacuarea in situatii de urgenta;
– evidenta exercitiilor de interventie in caz de incendiu;
– rapoarte de analiza a exercitiilor efecuate;
– plan de masuri in urma exercitiilor de simulare, intocmit in baza raportului de analiza.
6. Raport anual privind evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor: elaborarea si prezentarea anuala a unui raport –sinteza de analiza privind activitatea de aparare impotriva incendiilor si propuneri tehnice si organizatorice de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
7 . Rapoarte de inspectie control intern semestrial / propuneri de masuri
8 . Instructiuni proprii si specifice privind apararea împotriva incendiilor conf. art.33 din Ordinul nr. 163/2007 din 28/02/2007( aprox. 6 instructiuni)
9. Elaborarea actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor art.19 lit. a) din Legea nr.307/2006, si art. 17 din O.M.A.I. Nr.163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.
10. Fise instruire SSM si SU
Mentionam ca societatea noastra este ONG de utilitate publica si are 115 angajati cu profil economic, ingineri cu activitati de evaluare proiecte; o parte din angajati efectueaza frecvent deplasari in interes de serviciu cu autoturismele din dotare sau personale, o persoana are atributii de arhivare.
Va rugam sa ne ofertati separat pentru fiecare serviciu mai sus mentionat.

Cod de clasificare CPV 71317000-3 Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor
71317100-4 Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor

Data limita de depunere a ofertelor este 03.05.2016, ora 16,00. Ofertele de depun la secretariatul de la sediul secundar al ADR Nord-Vest de pe Calea Dorobantilot nr 3 sau pe fax la nr 0264 439222 sau pe email la adresa secretariat@nord-vest.ro.

Persoana de contact
Nicoleta Glodan
Expert Achizitii
Tel;0755777030
Email:nicoleta.glodan@nord-vest.ro

Articolul anterior
Conferința Internațională a Clusterelor din Transilvania de Nord
Articolul următor
Conferința Internațională a Clusterelor din Transilvania de Nord
Meniu
Sari la conținut