Călătoria şi semnarea de noi contracte continuă!

Mesajul Directorului General Interimar al ADR Nord-Vest, dna Livia Sanda Cătană:

1.000 de contracte de finanţare, cu o valoare totală de peste 8,4 miliarde lei, reprezentând aproximativ 1,7 miliarde Euro, din care finanţarea FEDR este de 7,2 miliarde lei, respectiv aproximativ 1,5 miliarde Euro.

Pornind de la o alocare de aproximativ 822 milioane Euro pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, prin mobilizarea actorilor regionali din cadrul administraţiei publice, mediului de afaceri, mediului academic şi societăţii civile, ADR Nord-Vest a reuşit să semneze recent contractul de finantare cu numarul 1.000, atrăgând în regiune fonduri europene ce au ca valoare mai mult decât dublul alocării iniţiale.

Buna colaborare cu partenerii săi regionali şi cu Autoriatea de Management pentru POR 2014-2020, face ca ADR Nord-Vest să ramână şi în această perioadă de programare cea mai performantă agenţie de dezvoltare regională, situandu-se pe primul loc atât în ceea ce priveşte sumele contractate în raport cu alocarea financiară avută la dispoziţie cât şi în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor aferente contractelor semnate.

Contractul cu nr. 1.000 este pentru proiectul intitulat “Reabilitare, înlocuire şarpantă şi refaţadizare clădire şcoală P+2E nr. 9, extindere P+2E şi construire sală multifuncţională”, cod SMIS 121347, beneficiar Oraşul Borşa, jud. Maramureş.

Proiectul este finanţat prin AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;  PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; OBIECTIV SPECIFIC 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Perioada de implementare este de 102 luni, respectiv între 01.01.2015 și 30.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 11.179.846,04 lei din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.335.959,13 lei.

Articolul anterior
Economia circulară: Vouchere de 15.000 euro pentru întreprinderi mici şi mijlocii
Articolul următor
Călătoria şi semnarea de noi contracte continuă!
Meniu
Sari la conținut