Echipa

ADR Nord-Vest a devenit un nume de referință în domeniul dezvoltării regionale. Succesul nostru în implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013, a Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 și în implementarea de proiecte proprii destinate dezvoltării regionale se datorează aportului și muncii depuse de echipa noastră.

Dacă la sfârşitul anilor ’90 echipa ADR Nord-Vest avea mai puţin de 30 de angajaţi, în prezent echipa totalizează un număr de 115 angajați specializați în domenii specifice derulării POR (evaluarea proiectelor, monitorizarea și verificarea tehnică și financiară a proiectelor, planificare strategică, management de program, management de proiect, help-desk și asistență tehnică), în domenii de control intern (audit, juridic, control financiar preventiv) și în domeniile comunicării, resurselor umane, economic, administrativ.
În permanență agenția urmărește valorificarea competenței și expertizei celor care ni se alătură. Experiența și competențele fiecărui membru al echipei reprezintă punctul forte pentru atingerea obiectivelor organizaționale în noua perioadă de programare POR 2014-2020 .

În acest sens, politica de resurse umane se centrează pe dezvoltarea competențelor, pe creșterea coeziunii echipei și pe promovarea – în Regiunea Nord-Vest și în afara – ei a valorilor organizaționale.

Implicarea, Parteneriatul,  Comunicarea, Iniţiativa,  Inovarea, Profesionalismul, Transparenţa şi Dezvoltarea continuă a competenţelor  angajaţilor stau la baza îndeplinirii misiunii noastre.

Pentru noi este foarte important să încurajăm investițiile în dezvoltarea regiunii şi crearea de parteneriate, să venim în sprijinul actorilor locali din întreaga regiune, să lucrăm în mod corect şi transparent cu aceştia, indiferent că sunt autorităţi publice locale, microintreprinderi, ONG-uri sau alte entităţi. Noi sprijinim efortul acestora de a crea plusvaloare prin proiectele finanţate din fonduri nerambursabile destinate dezvoltării regionale.

Succesul beneficiarilor noştri înseamnă în acelaşi timp succesul nostru!

 

         

        Director General  – Marcel Ioan Boloş       

Asistent Director –  Mihaela Filimon

 

Compartiment Comunicare şi Mass-Media /Direcţia Generală

Expert comunicare – Ana-Maria Mocanu

Expert comunicare – Ovidiu Mărginean

Birou Audit / Direcţia Generală

Auditor intern – Dumitru Grozav

Auditor intern – Adriana Codrea

Compartiment Juridic / Direcţia Generală

Consilier juridic – Tudor Piciu

Consilier juridic – Mihaela Oltean Popa

Consilier juridic – Claudia Pop

Departament Dezvoltare Regională, Relaţii Internaţionale, Proiecte / Direcţia Generală

Şef Departament – Ioana Alexandra Bradea

Expert tehnic – management proiecte – Ioana Pavel

Expert tehnic – management proiecte – Ioana Dragoş

Expert tehnic – management proiecte – Cristina David

Expert tehnic – management proiecte – Alexandra Cătană

Expert tehnic – management proiecte – Beatrice Moldovan

Expert tehnic – managemen proiecte – Michaela Mihăilescu

Expert tehnic – management proiecte – Török Gergely

Expert tehnic – management proiecte – Marius Lazin

Expert tehnic – management proiecte – Paul Pantiș

Departament Investiţii Regionale şi Instrumente Financiare Inovatoare / Direcţia Generală

Şef Departament – Cristian Otgon

Expert tehnic – Oana Banu

Expert tehnic – Oana Stănculescu

Expert tehnic – Levente Gyulai

Expert tehnic – Anca Roman

Departament Monitorizare Ex-Post POSCCE / Direcţia Generală

Şef Departament  –  Mihaela Costin

Experţi cu rol de Ofiţer Monitorizare:

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Gianina Jucan

Expert cu rol de Ofiter Monitorizare – Alina Hacicu

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Ciprian Tăut

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Tudor Pălincaș Sav

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Loredana Todea

Expert cu rol de Ofiţer Monitorizare – Simona Cosma

DIRECȚIA IMPLEMENTARE  POR

Director executiv implementare POR– Sanda Livia Cătană

Departament Asistenţă tehnică şi relaţia cu AM POR

Expert Asistență Tehnică raportări – Anamaria Jula

Expert Asistenţă Tehnică raportări – Dana Blag

Departament Evaluare Selecţie Contractare / Direcţia Implementare POR

Şef Departament – Călin Măgurean

Experţi cu rol de ofiţer Evaluare Selecţie Contractare:

Expert evaluare selecție contractare – Mirela Biriş

Expert evaluare selecție contractare – Adriana Pop

Expert evaluare selecție contractare – Cristian Pop

Expert evaluare selecție contractare – Marius Sălăgean

Expert evaluare selecție contractare – Cristian Hurducaş

Expert evaluare selecție contractare – Lavinia Hopîrtean

Expert evaluare selecție contractare – Mihaela Benea

Expert evaluare selecție contractare –  Iulian Miclea

Expert evaluare selecție contractare – Alina Iuga

Expert evaluare selecție contractare – Elisabeta Ciceu

Compartiment Verificare Proiect Tehnic de Execuție

Expert tehnic – Simona Anton

Expert tehnic – Vlad Anastasiu

Departament Monitorizare Proiecte  / Direcţia Implementare POR

Şef Departament – Viorel Boca

Experţi cu rol de Ofiţer Monitorizare:

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Petru Miculaș

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Cristian Negucioiu

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Niculina Brilinshi

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Ciprian Patrone

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Claudiu Cocîndă

Exper cu rol de ofițer monitorizare proiecte – George Vandici

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Dorin Orosan

Expert cu rol de ofițer monitorizare proiecte – Răzvan Valentin Pop

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare – Dorinel Păcurar (Jud. Maramureș)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare – Ionică Pop (Jud. Satu – Mare)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare –  Horea Droc (Jud. Bihor)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare – Ovidiu Ghiurco  (Jud. Sălaj)

Coordonator Programe cu rol de Ofițer de Monitorizare –  Lazăr Domide (Jud. Bistrița Năsăud)

Departament Gestiune Flux Plăți și Monitorizare Proiecte Prioritare

Șef Departament – Gabriela Moldovan

Expert cu rol de Ofițer de monitorizare – Sebastian Ilian

Expert cu rol de Ofițer de monitorizare -Petru Alboi

Expert cu rol de Ofițer de monitorizare – Florin Feher

 

Departament Verificare Cheltuieli Proiecte / Direcția Implementare POR

Șef Departament – Ramona Abrudean

Expert cu rol de Ofițer de contract – Teodora Biriș

Expert cu rol de Ofițer de contract – Dan Uza

Expert cu rol de Ofițer de contract – Cristian Popescu

Expert cu rol de Ofițer de contract – Daniel Jurcuț

Expert cu rol de Ofițer de contract – Luminita Sucală

Expert cu rol de Ofițer de contract – Ioana Tăbăcaru

Expert cu rol de Ofițer de contract – Roxana Martin

Expert cu rol de Ofițer de contract – Sorin Ușurelu

Expert cu rol de Ofițer de contract – Elena Luca

Expert cu rol de Ofițer de contract – Timea Toth

Expert cu rol de Ofițer de contract – Alina Teaha

Expert cu rol de Ofițer de contract – Monica Gorcea

Expert cu rol de Ofițer de contract – Sorina Otgon

Expert cu rol de Ofițer de contract – Dan Crăciun

Expert cu rol de Ofițer de contract – Alexandru Tudor

Expert cu rol de Ofițer de contract – Monica Perșa

Expert cu rol de Ofițer de contract – Dumitru Ciupac (Jud. Satu Mare)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Ioana Alexa (Jud. Sălaj)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Claudia Manolache (Jud. Bihor)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Attila Csurka  (Jud. Bistriţa Năsăud)

Expert cu rol de Ofițer de contract – Adina Dumitru (Jud. Maramureş)

Departament Verificare Achiziţii Publice şi Conflict de Interese / Direcţia Implementare POR

Șef Departament – Ioana POP

Experți cu rol de Ofițer Achiziții :

Expert achiziţii – Liliana Bencea

Expert achiziţii – Alina Mărginean

Expert achiziţii – Nicolae Demian

Expert achiziţii – Alin Petreuş

Expert achiziţii – Sabin Bartiş

Departament Sprijin Dezvoltare Urbană/ Direcţia Implementare POR

Şef Departament – Ana Maria Târnăvean Gorog

Expert tehnic – Voicu Pop

Expert tehnic – Mihai Pașcalău

Expert tehnic – Oana Burnete

Expert tehnic – Alfred Zsejki

Expert tehnic – Mihai Matei

Compartiment Evidență Operațiuni / Direcția Implementare POR

Referent evidență operațiuni – Izabela Petean

Referent evidență operațiuni – Ana Maria Zamfirescu

Referent evidență operațiuni – Adrian Zamfirescu

Compartiment SMIS (Sistem de Monitorizare a Instrumentelor Structurale) 

Expert SMIS – Raul Bogariu

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv Economic – Margareta Taloş

Departament Financiar Contabilitate –  Contabilitate, Buget/ Direcţia Economică

Şef Departament – Mariana Domniţa

Expert economist – Lioara Bob

Expert economist –  Corina Pădurean

Expert economist –  Nicoleta Bleahu

Expert economist – Gabriela Kallos

Expert economist – Nicoleta Oprișca

Expert economist – Maria Coraş

Birou Control Financiar Preventiv / Direcția Economică

Expert control ex-ante (POR) – Susana Chiş-Bucur

Expert control ex-ante (operaţiuni proprii) – Otilia Magdaş-Ugruţan

Expert control ex-ante (POR) – Mariana Toader

Birou Achiziţii Publice Şi Asistenţă Tehnică Proiecte Proprii/ Direcţia Economică

Expert Achiziții Publice – Nicoleta Glodan

Expert Achiziții Publice –Szabolcs Horvath

Expert Financiar / Asistență Tehnică – Angela Man

Referent evidenţă operaţiuni – Camelia Cristolţan

Compartiment Resurse Umane /  Direcția Economică

Expert Resurse Umane – Mihaela Todea

Expert Resurse Umane – Dan Poltorac

Expert Resurse Umane – Mihaela Todor

Departament Administrativ-Logistic / Direcţia Economică

Şef department – Cristiana Chiorean

Referent – Maria Măhălean

Referent evidenţă operaţiuni – Mihaela Sabo

Șofer – Adrian Marchiş

Responsabil asigurare şi exploatare logistică  – Marinel Mihuţ

Responsabil asigurare şi exploatare logistică –Abel Coblişan

Referent arhivare – Alexandru Bogdan Kurti

Femeie de serviciu – Mona Szigethi

Femeie de serviciu–Carmen Lugigan

Femeie de serviciu–Carmen Tătar

Departament administrativ-logistic / Compartiment Tehnologia Informaţiei / Direcţia Economică

Expert IT – Zsolt Vasarhely

Expert IT  –  Călin Pescariu