Planul de dezvoltare regională 2014-2020

Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020 a fost aprobat de Consiliul Dezvoltării Regionale cu ocazia şedinţei din 20 aprilie 2015 prin Hotărârea cu numărul 425.

Documentul a fost elaborat în perioada 2012-2015 în conformitate cu orientările metodologice emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, fiind supus analizei ex-ante în cursul anului 2013. În cursul procesului s-a pus accent pe consultările cu actorii cheie de la nivel regional în cadrul structurii parteneriale care a cuprins Comitetul Regional de Planificare, Comitetul Executiv şi Comitetul Ştiinţific, Grupuri de lucru judeţene, precum şi Grupuri de lucru tematice regionale.

Conform documentului aprobat, regiunea are patru priorităţi în materie de dezvoltare, corelate cu obiectivul general, împărţite  în priorităţi de investiţie şi acţiuni orientative, astfel:

  • P1 – Creşterea competitivităţii economice a regiunii şi stimularea cercetării şi inovării
  • P2 – Creşterea accesibilităţii regiunii, a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi a informaţiilor
  • P3 – Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune
  • P4 – Protecţia mediului natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea emisiilor poluante

foto_schema strat_intercalat in text

Conform Hotărârii CDR portofoliul de proiecte va fi actualizat periodic. Ultima actualizare a portofoliului a fost în luna septembrie 2016 şi se poate consulta aici