Sesiune Instruire 28&29 Ianuarie 2021

Documente suport

Sesiune de instruire pentru beneficiarii POR 2014-2020, 28 Ianuarie 2021

Interval orarSubiectPrezintă
10:00 – 10:15Conectarea participanților și transmiterea regulilor de desfășurare a evenimentului
10:15 – 10.35Informare și publicitateOvidiu Mărginean
10:35 – 10:50Sesiune de întrebări și răspunsuri aferente manualului de identitate vizuală POR 2014-2020 și Anexei 8!
10:50 – 11:30Platforma MySmis 2014Raul Bogariu
11:30 – 12:30Managementul financiar al proiectelor (Reguli generale privind efectuarea cheltuielilor și modalități de decontare/ solicitare la plată, documente suport solicitate, termene de depunere și verificare, clauze  din contractul de finanțare cu implicație asupra eligibilității cheltuielilor)Cristian Popescu
12:30 – 13:00Sesiune de întrebări și răspunsuri aferente managementului financiar al proiectelor!

Sesiune de instruire pentru beneficiarii POR 2014-2020, 29 Ianuarie 2021

Interval orarSubiectPrezintă
10:00 – 10:15Conectarea participanților și transmiterea regulilor de desfășurare a evenimentului
10:15 – 11.30Achiziţiile publice în cadrul proiectului Instrucţiunea 42 privind transmiterea și conținutul dosarului de achizițieNicolae Demian
11:30 – 11:50Sesiune de întrebări și răspunsuri aferente prezentării achizițiilor publice din cadrul proiectului!
11:50 – 13:30Cadrul general, Cadrul Juridic, Managementul de proiect; Contractul de finanțare (Condiții generale și specifice), Monitorizarea, evaluarea și auditarea proiectului; (indicatori; rapoarte de progres; vizite de monitorizare;  rapoarte de durabilitate și vizite ex-post; evaluare și audit).Viorel Boca
13:30 – 14:00Sesiune de întrebări și răspunsuri aferente monitorizării proiectelor!